The Magic Gardens / Marlene Dumas

The Magic Garden

Marlene Dumas maakte korte tijd – begin jaren 80 van de vorige eeuw – litho’s bij de Steendrukkerij Amsterdam. Dat viel samen met de periode dat Aad Hekker bij de Steendrukkerij Amsterdam werkte. Deze litho van Marlene Dumas is een drukkersexemplaar; de reden dat aan de signatuur is toegevoegd: ‘voor Aad’. De litho is niet te koop.

Nr 11., litho 1984, 46 x 54 cm, niet verkrijgbaar