De Stichting Archaeopteryx Lithographica wordt bestuurlijk gedragen door Arnoud Braat (voorzitter), Aad Hekker (secretaris), Peter van Bergeijk (penningmeester), Ronald Hoppel, Paul Smulders en Bill Wei (webmaster).

Archaeopteryx is er voor:
• het in stand houden van de grafische kunst, de lithographie  in het bijzonder,
• het stimuleren van kunst & ambacht
• het behoud van vakmanschap in de grafische kunst

Archaeopteryx vult dit praktisch in door:
• samen te werken met grafische werkplaatsen voor professionele beeldend
   kunstenaars
• het initiëren van technische cursussen & workshops voor beeldend kunstenaars
• het uitgeven van grafiek
• het organiseren van tentoonstellingen

Archaeopteryx  verkrijgt middelen hiervoor dank zij:
• de bijdragen van de Vrienden van Archaeopteryx
• de bijdragen van de Donateurs van Archaeopteryx
• de uitgave van prenten (jaar- en Nieuwjaar)
• de uitgave van catalogi en andere publicaties
• de inkomsten uit de verkoop van grafiekTelefoonnummer gewijzigd

Steendrukkerij Aad Hekker is alleen nog te bereiken onder nummer:
06 4488 8951